Privacyverklaring

Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Schoonheidssalon La Vie
Eigenaresse: Anne van Eck
Kruisbessengaard 24a, 3962 JK Wijk bij Duurstede
Telefoonnummer: 0622310689
Rabobank NL81RABO0142727016
KVK: 50590642
BTW: NL002243627B17

2. Welke gegevens worden verwerkt en voor welk doel:
1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
NAW gegevens,
leefstijlgegevens,
allergieën/medicijnen.
2. Schoonheidssalon La Vie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;
uw naam en telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
leefstijlgegevens om u goed huidadvies te kunnen geven,
allergieën om vervelende reacties op de behandeling/producten te voorkomen.

3. Bewaartermijnen:
Schoonheidssalon La Vie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers:
1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Schoonheidssalon La Vie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten:
1. Via de eigenaresse van Schoonheidssalon La Vie, ook wel Anne van Eck kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Anne van Eck zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop Schoonheidssalon La Vie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Wijzigingen:
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.